UN environment
Centrum UNEP/GRID-Warszawa

EKOedukacja

"Wzywam rządy, przedstawicieli biznesu i wszystkich obywateli świata do okazania należnego szacunku Matce Ziemi oraz do dbania o nią w sposób, na jaki zasługuje."-sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Ban Ki-moon, 2010 r.

Czy wiesz, że jeśli telewizor, komputer i inne urządzenia są podłączone, to każdego dnia cicho zużywają prąd przez cały dzień, nawet gdy są wyłączone?

Lądy są zasobem o krytycznym znaczeniu dla naszego życia. Z tego powodu znajdują się pod stałą presją związaną z ich zagospodarowaniem, tym większą, że potęgowaną zmianami klimatu. 

Mimo iż miasta wciąż zajmują niewielką część naszej planety, generują ogromną presję na środowisko. Na szczęście, wizja roli przestrzeni zurbanizowanej w życiu miast i podejście do jej projektowania stopniowo się zmieniają. W rezultacie, coraz powszechniejsze staje się zapraszanie mieszkańców do współtworzenia swojej życiowej przestrzeni.