UN environment
Centrum UNEP/GRID-Warszawa

EKOedukacja

Z perspektywy globalnej, wpływ przemysłu mięsnego na zmiany klimatu i inne problemy środowiskowe, nie jest szeroko nagłośniony, ale jest on bardzo istotny.

Jedno z rozwiązań problemu zmian klimatu jest na naszych talerzach - warto poświęcić mu nieco uwagi.

W Oslo zlikwidowano większość miejsc parkingowych na ulicach, a dokładnie 650 z nich. Cel? Redukcja ruchu pojazdów prywatnych w centrum miasta.

Wedle specjalistycznego raportu mieszkańcy oraz uczniowie szkół położonych w najbardziej narażonych wykluczeniem społecznym rejonach miasta doświadczą największego spadku narażenia na wysokie stężenia dwutlenku azotu.

Hrabstwo Greater Manchester szykuje się do stworzenia największej sieci spacerowej i rowerowej w Wielkiej Brytanii – i to już w ciągu najbliższych 10 lat.