UN environment
Centrum UNEP/GRID-Warszawa

EKOedukacja

Osoby dojeżdżające do pracy katowicką komunikacją miejską witane były w autobusach i tramwajach pozytywnym przekazem, chwalącym ich sposób poruszania się po mieście.

Luksemburg jest gotów, by do 2020 roku być drugim krajem na świecie oferującym bezpłatny transport publiczny.

Niska jakość powietrza ma swoją lokalną specyfikę. Podczas gdy w Polsce myślimy o niej najczęściej w kontekście budynków i transportu, to w innych rejonach świata źródła problemu bywają zupełnie inne.