UN environment
Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Mimo iż miasta wciąż zajmują niewielką część naszej planety, generują ogromną presję na środowisko. Na szczęście, wizja roli przestrzeni zurbanizowanej w życiu miast i podejście do jej projektowania stopniowo się zmieniają. W rezultacie, coraz powszechniejsze staje się zapraszanie mieszkańców do współtworzenia swojej życiowej przestrzeni.

Warto byśmy nie postrzegali innowacji w miastach jedynie przez pryzmat technologii, ale również zielonej i błękitnej infrastruktury (zieleń i zbiorniki wodne). Bujna zieleń bowiem, z powodzeniem radzi sobie z rolą klimatyzatorów, a tereny nieutwardzone znacznie zmniejszają zapotrzebowanie na przepustowość kanalizacji.

Skupiając coraz to większe rzesze ludzi, miasta stały się kluczowym elementem walki ze zmianami klimatu. Są też najbardziej narażone na problemy z zanieczyszczeniem powietrza. Każde wyzwanie jest jednak szansą i właśnie dlatego, duże społeczności mogą stać się impulsem do większych zmian. Mają one wciąż niewykorzystany duży potencjał edukacyjny, a kreując zmianę u źródła – u pojedynczych osób i rodzin, mamy niepowtarzalną okazję uruchomienia efektu kuli śnieżnej.

Zielona transformacja miast nie powiedzie się bez udziału osób je zamieszkujących. To ich decyzje i poglądy znajdują odzwierciedlenie w programach i działaniach decydentów. Rosnąca popularność komunikacji miejskiej, zmniejszenie oczekiwań wobec dalszego rozwijania infrastruktury drogowej na rzecz otwarcia przestrzeni publicznej czy też zainteresowanie programami wspierającymi wymianę kotłów lub poprawę efektywności energetycznej – to tylko niektóre z impulsów do pozytywnych zmian wysyłanych przez mieszkańców.

Dostrzegając kluczową rolę lokalnych społeczności, miasta coraz częściej wychodzą naprzeciw społecznej potrzebie współuczestniczenia i angażują mieszkańców do proponowania innowacyjnych i przyjaznych rozwiązań urbanistycznych. Tak działa program Ciepło dla miast, umożliwiając zainteresowanym – bez względu na wiek – przedstawienie swojej wizji najbliższej okolicy. Mieszkańcy uczą się przekształcać wybrane tereny miejskie projektując rozwiązania w środowisku gry komputerowej – w projekcie wykorzystywana jest gra komputerowa Ecocraft (ekologiczny odpowiednik popularnej gry Minecraft©).

W tym wirtualnym odpowiedniku ich miasta, na makiecie odpowiadającej rzeczywistym parametrom miejskich dzielnic, uczestnicy grają  i jednocześnie projektują idealne miasto w wytypowanych przez władze miasta lokalizacjach. Gracze mogą wprowadzać m.in. rozwiązania w dziedzinie efektywności energetycznej budynków czy zwiększenia miejskich obszarów zielonych.

W ten sposón poprzez zabawę, mieszkańcy uczą się, jak przy pomocy istniejących już, dostępnych technologii sprawić, żeby ich małe ojczyzny stały się przyjaźniejszymi miejscami do życia. Z drugiej strony, powstałe w ten sposób wizje są dla miejskich urzędników cennym źródłem wiedzy o potrzebach mieszkańców.