UN environment
Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Ciekawi Cię, dlaczego EKOpostanowienia #DlaPlanety dotyczą zmiany przyzwyczajeń w związku z zanieczyszczeniami powietrza? Zastanawiasz się, w jaki sposób wiążą się one ze zdrowiem publicznym czy globalną zmianą klimatu? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

 

Ciekawi Cię, dlaczego EKOpostanowienia #DlaPlanety dotyczą zmiany przyzwyczajeń w związku z zanieczyszczeniami powietrza? Zastanawiasz się, w jaki sposób wiążą się one ze zdrowiem publicznym czy globalną zmianą klimatu? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

 

Dlaczego jakość powietrza jest istotnym problemem?

To, czym oddychamy, ma kluczowy wpływ na jakość i komfort naszego życia. To, co emitujemy do atmosfery, może mieć wręcz wpływ na przyszłość świata – nie dziwi więc, że UN Environment uznał, że to już najwyższy czas na wytężone działania przeciwko zanieczyszczeniu powietrza.

Problem z którym mierzymy się w naszych miastach i wsiach ma przede wszystkim wymiar zdrowotny. Według danych Europejskiej Agencji Środowiska z powodu niskiej jakości powietrza umiera w Polsce przedwcześnie 46 tysięcy osób. Stężenia benzo(a)pirenu w roku 2016 w miastach takich jak Opoczno czy Nowa Ruda odpowiadały równowartości wypalenia około 8 tysięcy papierosów.

Troska o powietrze wiąże się również z troską o klimat. Kiepskiej jakości źródła ciepła czy spalanie paliwa w samochodach generuje nie tylko szkodliwe substancje, będące składnikami smogu, ale również gazy cieplarniane. Według danych IPCC w ciągu najbliższych 11 lat musimy podjąć stanowcze działania na rzecz globalnej ochrony klimatu – w przeciwnym razie jego zmiany wymkną się nam spod kontroli.

Skąd bierze się zanieczyszczenie powietrza?

Źródła zanieczyszczeń powietrza uzależnione są od lokalnych uwarunkowań oraz zmieniają się w czasie. W miastach o słabo rozwiniętej sieci ciepłowniczej istotnym ich źródłem wciąż mogą być budynki – szczególnie jesienią i zimą, gdy mieszkania ogrzewane są za pomocą niskiej jakości pieców lub gdy używane są szczególnie zanieczyszczające powietrze paliwa (odpady, węgiel).

Innym istotnym źródłem problemów z powietrzem na poziomie lokalnym jest transport. Duża ilość samochodów na drogach, przestarzałe technologie, a nawet technika jazdy – wszystko to wpływa na wzrost poziomu zanieczyszczeń, generowanych m.in. przez spalanie paliwa czy ścieranie się klocków hamulcowych i opon.

Czy za zanieczyszczenie powietrza odpowiada jedynie transport i budynki?

Nie. Do pogarszania się jakości powietrza przyczyniają się chociażby emisje ze składowisk nieposegregowanych śmieci. Pokazuje to, że troska o jakość powietrza musi mieć kompleksowy charakter.

W szerszym zakresie zanieczyszczenia powietrza – szczególnie te, przyczyniające się do zmian klimatu – powiązane są również z naszymi wzorcami produkcji oraz wyborami konsumenckimi. Nieefektywne wykorzystywanie surowców przyczynia się do podtrzymania sporego zapotrzebowania na energię w procesach produkcyjnych. Rosnący globalny apetyt na produkty mięsne prowadzi z kolei do rosnącego problemu emisji metanu przez sektor rolnictwa.

W jaki sposób zanieczyszczenie powietrza różni się w zależności od rejonu świata?

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) co roku z powodu niskiej jakości powietrza przedwcześnie umiera nawet 7 milionów ludzi. 90% globalnej populacji oddycha powietrzem, które nie spełnia norm WHO. Nie wszędzie jednak dominująca forma zanieczyszczeń ma ten sam charakter.

Spośród tego grona aż 3,8 miliona osób umiera z powodu zanieczyszczeń, generowanych w obrębie gospodarstwa domowego – w szczególności niskiej jakości paliw, stosowanych do gotowania (włącznie ze zwierzęcym nawozem). Problem ten dotyka głównie państwa o niskim i średnim dochodzie, położone w Azji i Afryce.

Jaki jest wpływ smogu na jakość naszego życia?

Pyły zawieszone – w szczególności typu PM2,5 – przedostają się do naszych układów oddechowych i krwionośnych, zwiększając ryzyko zachorowania na astmę czy śmierci na zawał serca bądź udar mózgu.

Zanieczyszczenia tego typu są szczególnie szkodliwe dla osób z wrażliwych grup społecznych, np. osób starszych. Dzieci, z powodu niższego wzrostu, znajdują się bliżej źródeł emisji spalin samochodowych niż osoby dorosłe. Niskiej jakości powietrze przyczynić się może do problemów w procesie ich rozwoju.

W jaki sposób łączą się ze sobą kwestie smogu i klimatu?

Część zanieczyszczeń powietrza, przyczyniających się do powstawania smogu, ma również – krótko- i średniookresowy – wpływ na globalny klimat. Generowane przez silniki diesla cząsteczki silnie absorbujące promieniowanie słoneczne (ang. black carbon) wędrują droga powietrzną w rejony polarne, osadzając się na tamtejszym śniegu. W efekcie pogarsza się jego albedo (zdolność odbijania promieni słonecznych) – cząsteczki te zwiększają tym samym pochłanianie energii, przyczyniając się do dalszego wzrostu globalnej temperatury.

Poprawa jakości powietrza i minimalizacja źródeł jego zanieczyszczeń daje szansę na szybko odczuwalne zmniejszenie skali tego wzrostu, zwiększając prawdopodobieństwo utrzymania go na poziomie nieprzekraczającym 1,5 stopnia Celsjusza w stosunku do okresu przed rewolucją przemysłową.

Czy w Polsce problem zanieczyszczeń powietrza jest szczególnie istotny?

Tak. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia wśród 50 miast Europy o największym zanieczyszczeniu pyłem PM2,5 w roku 2016 aż 33 znajdowały się w Polsce. W roku 2017 w tym niechlubnym rankingu znalazło się aż 36 polskich miejscowości.

Temat smogu stał się w ostatnich latach jednym z kluczowych elementów debaty publicznej. Informacje o stanie powietrza pojawiają się w eksponowanych miejscach portali internetowych oraz w prognozach pogody. Tworzy to korzystne warunki do stymulowania dyskusji na temat poprawy stanu środowiska i poszukiwania skutecznych rozwiązań na rzecz czystego powietrza.

Jakie działania mogą przyczynić się do poprawy jakości powietrza?

W walce ze smogiem pomagają zarówno działania odgórne, jak i oddolne. Termomodernizacja budynków, promowanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej czy dostępność szerokiej gamy alternatyw dla samochodu – przystępnego cenowo i atrakcyjnego transportu publicznego, wysokiej jakości infrastruktury pieszej i rowerowej – są najczęściej pojawiającymi się propozycjami w tym zakresie.

Upowszechnianie się tego typu rozwiązań zmniejszy nasze zapotrzebowanie na paliwa kopalne, co z kolei przełoży się na bardziej skuteczne działania na rzecz ochrony globalnego klimatu. Ważną rolę odegra tu również wspieranie działań na rzecz budowy gospodarki o obiegu zamkniętym oraz promowania odpowiedzialnych wzorców produkcji i konsumpcji.

Czy działania indywidualne mają istotny wpływ na to, czym oddychamy?

Tak. Wystarczy spacer po osiedlu domków jednorodzinnych byśmy mogli ocenić czy dobrze się nam oddycha, gdy choć parę osób pali w piecu czy kominku.

Domagając się rozwiązań systemowych już dziś możemy wcielać w życie dobre nawyki i zachęcać do nich innych. Proste zmiany, takie jak wyłączanie nieużywanego sprzętu elektronicznego nie pogorszą naszej jakości życia, a pomogą powietrzu, klimatowi – a nawet naszym portfelom. Częstsze przemieszczanie się pieszo czy rowerem pozwoli zaoszczędzić na paliwie, a dodatkowo da nam szansę zadbać o zdrowie – o ile tylko nieprzekroczone będą normy zanieczyszczeń powietrza.

Zapraszamy do podejmowania EKOpostanowień i do zastanowienia się, w jaki jeszcze sposób działania #DlaPlanety mogą podnieść naszą jakość życia.