UN environment
Centrum UNEP/GRID-Warszawa

EKOedukacja

Każdy może kompostować bioodpady. O tym dlaczego każdy powinien to robić oraz jak się do tego zabrać, napisaliśmy w artykule poniżej.

Fala pożarów lasów – od Alaski i Syberię po lasy równikowe w Afryce i Ameryce Południowej – budzi ogromne zainteresowanie oraz mobilizację społeczną. Przypomina też o znaczeniu przyrody w naszym życiu.

Dbajmy o zieleń w naszym otoczeniu! Drzewa i krzewy zasługują na honorowe miejsce w naszych miastach. 

Poznaj wpływ zanieczyszczenia powietrza na ludzkie zdrowie i globalny klimat.