UN environment
Centrum UNEP/GRID-Warszawa

EKOedukacja

Jesteśmy częścią problemu. Możemy też stać się jego rozwiązaniem!

Przekroczone normy jakości powietrza pogarszają nie tylko naszą jakość życia. UN Environment wskazuje na trzy kategorie, w których szkody ze smogu są największe.

Raport UN Environment wskazuje na pozytywne skutki troszczenia się o wysoką jakość powietrza, którym oddychamy.

Niska jakość powietrza ma tak krótko-, jak i długotrwały, negatywny wpływ na ludzkie ciało.