UN environment
Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Dbajmy o zieleń w naszym otoczeniu! Drzewa i krzewy zasługują na honorowe miejsce w naszych miastach. 

W dniu 1 marca 2019 r., Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło dziesięciolecie 2021-2030 Dekadą Dedykowaną Przywracaniu Ekosystemów, nadając tym samym rangę wysiłkom związanym z sadzeniem drzew.

„Środowisko ONZ promuje sadzenie drzew jako kluczowy sposób łagodzenia zmian klimatu i zwiększania bioróżnorodności na lądzie, z czego 80% znajduje się w lasach” - powiedział Tim Christophersen, szef Działu Zasobów Wód Słodkich, Gruntów i Klimatu ONZ w Globalnym Partnerstwie na rzecz Odbudowy Lasu i Krajobrazu ONZ. „Współpracujemy z partnerami na całym świecie, aby przyspieszyć sadzenie drzew w celu przywrócenia ekosystemu. Istnieje możliwość posadzenia jednego tryliona więcej drzew, oprócz 3 trylionów, które już istnieją na Ziemi. Ale trzeba to zrobić dobrze; sadzenie rodzimych drzew, wspierane przez lokalne społeczności, to dobra droga”.

Zielone filtry zanieczyszczeń
Drzewa pomagają zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza. Według przeprowadzonych w USA badań wpływu drzew i krzewów na jakość powietrza i zdrowie ludzi, obecne w pyle zawieszonym drobne cząstki (PM), które są szczególnie szkodliwe dla płuc, zatrzymują się na powierzchniach liści działających jak filtry, w trakcie procesu wchłaniania szkodliwych gazów z powietrza.

Jednak osadzanie się nadmiernych ilości zanieczyszczeń powietrza na liściach może mieć szkodliwy wpływ na sama fotosyntezę, a zatem potencjalnie wpływać na zdolność usuwania chemicznych zanieczyszczeń przez drzewa. Jak we wszystkim, równowaga jest kluczowa także i w tym wypadku.

Omszałe kamienie
W ekosystemach leśnych drzewa nie są same w czyszczeniu powietrza. Ambitny projekt Greencity Solutions w Berlinie w Niemczech ma na celu połączenie zaawansowanych technologii z innym naturalnym oczyszczaczem powietrza: mchem.

„Zdolność niektórych kultur mchu do filtrowania zanieczyszczeń, takich jak pył zawieszony i tlenki azotu z powietrza, czyni je idealnymi naturalnymi oczyszczaczami powietrza”, podaje Greencity Solutions.

Efekt chłodzący drzew
Drzewa mają zdolność obniżania temperatury w miastach. W gorętszym klimacie sąsiedztwo drzew może zmniejszyć wydatki energetyczne na klimatyzację, jednocześnie zmniejszając zużycie paliw kopalnych wykorzystywanych do zasilania systemów chłodzenia.

Drzewa mogą obniżyć temperaturę w miastach o 8° C, zmniejszając użycie klimatyzacji i związane z tym emisje o 40 procent, a koszty klimatyzacji w domach jednorodzinnych nawet o 20–30 procent. 

Regulacja przyspieszającej urbanizacji
Duże zielone tereny w obrębie miast i wokół nich pełnią funkcję regulującą dla rozrastania się zabudowy i nadmiernej mobilności. W 2030 roku, odsetek mieszkańców miast w światowej populacji wyniesie 60% i 66% w 2050. Aby zaradzić skutkom tego szybkiego wzrostu i związanym z nim wyzwaniom, konieczne są wysiłki na dużą skalę.

Sadzenie drzew w miastach musi być wykonane prawidłowo. Gatunki powinny być dobierane pod kątem najwyższej skuteczności w zatrzymywaniu zanieczyszczeń – preferowane są rośliny z dużymi liśćmi.

Urzędnicy muszą również brać pod uwagę takie czynniki, jak oddziaływanie wiatru i odstępy między drzewami. Jeśli wody jest mało, będą musieli rozważyć odmiany odporne na suszę i unikać gatunków, które zwiększają obecność pyłków i potęgują alergie.

Tłumaczenie materiału UN Environment