UN environment
Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Osoby dojeżdżające do pracy katowicką komunikacją miejską witane były w autobusach i tramwajach pozytywnym przekazem, chwalącym ich sposób poruszania się po mieście.

Katowice były w ubiegłym roku miastem-gospodarzem 24. Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (COP24).

Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Publicznego (UITP), Koalicja na rzecz Klimatu i Czystego Powietrza oraz Miasto Katowice rozpoczęły kampanię, uświadamiającą wpływ transportu na klimat i wyrażającą wdzięczność osobom dojeżdżającym do pracy komunikacją miejską.

Stworzone przez organizatorów kampanii karty miały na celu podniesienie świadomości zarówno wśród mieszkańców miasta, jak i tysięcy międzynarodowych delegatów – uczestników COP24. Ukazują one ważną rolę transportu publicznego w działaniach na rzecz klimatu, zdrowia publicznego i rozwoju mobilności w miastach.

- Każdy korzysta tu z lokalnej sieci transportowej. Kierując się na konferencję COP24 każdy może się zatem odnieść do kampanii, którą przeprowadziliśmy – powiedział kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w UITP i ekspert UE ds. zrównoważonej mobilności, Philip Turner.

- Pomyśleliśmy, że będzie to naprawdę dobra szansa, aby powiązać kwestie związane z klimatem i jakością powietrza, które poruszane są w ramach kampanii BreatheLife. Stwierdziliśmy także, że COP jest idealną okazją, gdyż gromadzi w krótkim czasie tysiące ludzi w jednym miejscu i obejmuje wszystkie sektory. Ma również wpływ na mieszkańców… którzy mogą zadać sobie pytanie o to, w jaki sposób mogą odnieść się do kwestii klimatycznych – powiedział.

Powiązanie tych kwestii podjęto również w dwóch głównych raportach na temat zdrowia i zmian klimatycznych. Jeden z nich został opracowany przez Lancet Climate Countdown, drugi przez Światową Organizację Zdrowia. Opublikowano je tuż przed i w trakcie COP24, zwracając uwagę na korzyści zdrowotne i klimatyczne wynikające z popularyzacji transportu innego niż samochodowy, a także wdrożenia dobrze zaplanowanych systemów transportu publicznego.

Kampania prowadzi do głębszej dyskusji na temat znaczenia dekarbonizacji systemów transportowych w celu osiągnięcia zarówno celów porozumienia paryskiego, jak również budowania korzyści w obszarze zdrowia publicznego w coraz bardziej zurbanizowanym i zaludnionym świecie.

Dzień Transportu na COP podkreślił kluczową rolę miast w redukcji emisji gazów cieplarnianych i poprawie jakości powietrza poprzez podjęcie odpowiednich kroków w tym sektorze. Miasta na całym świecie rozpoczęły już działania zorientowane na zmiany w miejskiej mobilności.

Santiago (Chile) rozpoczęło użytkowanie swoich pierwszych 100 autobusów elektrycznych. Jest to element planu, którego celem jest stworzenie w 100% elektrycznego systemu transportu publicznego do 2050 roku.

Kolejnym przykładem jest Oslo i sąsiadujący z nim okręg Akershus, gdzie celem do roku 2020 jest napędzanie całego taboru transportu publicznego wyłącznie przy użyciu energii odnawialnej. Na chwilę obecną pojazdy elektryczne przyczyniły się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o 35% w porównaniu do roku 2012, przyczyniając się do poprawy zarówno jakości powietrza, jak i stanu zdrowia publicznego.

W przeciągu ostatnich 50 lat sektor transportu odnotował szybszy wzrost emisji niż jakikolwiek inny. Odpowiada on za 23 procent globalnej, pochodzącej z produkcji i konsumpcji energii, emisji dwutlenku węgla i jest znaczącym źródłem zanieczyszczenia powietrza.

Badania przeprowadzone przez zrzeszone w grupie C40 miasta pokazują, że usprawnienia transportu publicznego mogłyby zapobiec przedwczesnej śmierci prawie miliona osób rocznie. Ten milion to ofiary przedwczesnych zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza i wypadków w ruchu drogowym na całym świecie.

Tłumaczenie materiału kampanii BreatheLife