UN environment
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Podjęto już 15490 EKOpostanowień

Podejmij EKOpostanowienie
Make ECOcommitment

Postanawiam / I decide:

Nie będę korzystać z samochodu w godzinach szczytu
I will not use the car during rush hours
Będę częściej chodzić pieszo
I will go by foot more often
Będę oszczędzać energię
I will reduce my energy usage
Zainteresuję się odnawialnymi źródłami energii
I will consider renewable energy
Będę przestrzegać zasad segregacji odpadów
I will sort my waste
Będę kompostować bioodpady
I will compost my garbage
Nie będę palić śmieci
I will not burn trash
Zadbam o zieleń w swoim otoczeniu
I will care about green spaces in my neighbourhood
Będę sprawdzać stan powietrza
I will check air quality
Nie będę kupować więcej niż potrzebuję
I will not buy more than I need
Podejmujesz osobiste postanowienie dla planety. Świadczy to, że zależy Ci na jakości powietrza, na kondycji środowiska w jakim żyjemy i warunkach koniecznych dla kontynuacji wszelkiego życia na lądzie pod wodą. Po złożeniu EKOpostanowień dostaniesz od nas specjalny certifikat Zielona Wstążka dla planety „Beat Air Pollution” z podsumowaniem zatwierdzonych przez Ciebie EKOpostanowień. Będziemy też przysyłać Ci nasz newsletter, z którego dowiesz się więcej na temat działań, jakie podejmujemy, aby chronić naszą planetę.

You are making a personal commitment for the planet. This proves, you care about the quality of air, the environment in which we live, and maintaining of the conditions necessary for the continuation of all life on land under water. After filling in the ECOcommitments you will receive a special Green Ribbon #BeatAirPollution certificate with a summary of the ECOcommitments you chose. We will also send you a newsletter, in which you will find more information about activities we can practice to protect our planet”.