UN environment
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Zdj. Belfius na licencji CC BY-SA 3.0

WHO opracowała całościowe zalecenia w zakresie zdrowia i budownictwa mieszkaniowego.

Kiedy rząd chilijski odkrył, że aż 94 procent drobnych cząstek stałych, które przyczyniają się do powstawania smogu, pochodziło z procesów spalania drewna opałowego w budynkach, zainicjowano program zastąpienia 200 tysięcy pieców na drewno opałowe ich bardziej energooszczędnymi odpowiednikami.

Zaczęto także dofinansowywać izolację domów zamieszkanych przez osoby o niskich i średnich dochodach. Poprawiono w ten sposób warunki mieszkaniowe 100 tysięcy rodzin – izolacja zmniejszyła zapotrzebowanie na ogrzewanie o 30 procent, co zmniejszyło zarówno emisje, jak i rachunki.

Stolica Chile, Santiago, inwestuje miliony w projekty związane z energią odnawialną i efektywnością energetyczną w swoich szkołach, szpitalach i innych budynkach publicznych – mając na uwadze szczególnie ograniczenie smogu, którego skala kumuluje się w związku z położeniem geograficznym miasta w niecce.

Zagadnienia budowlane, zwłaszcza budownictwa mieszkalnego, dotykają zarówno aspektów zdrowotnych, jak również jakości powietrza i skutków zmian klimatu.

W najnowszym raporcie Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) stwierdzono, że budynki odpowiadają za około jedną trzecią emisji czarnego węgla, ponad jedną trzecią całkowitego globalnego końcowego zużycia energii oraz jednej piątej emisji gazów cieplarnianych związanych z energią. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że 3,8 miliona ludzi umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia powietrza w gospodarstwach domowych, spowodowanego głównie przez nieefektywne spalanie paliw stałych podczas gotowania.

Blisko połowa zgonów w wyniku zapalenia płuc u dzieci poniżej piątego roku życia jest spowodowana sadzą, którą wdychają razem z zanieczyszczonym domowym powietrzem.

- Dowody naukowe dotyczące wielu powiązań między mieszkalnictwem a zdrowiem stały się w ostatnich dziesięcioleciach znacznie liczniejsze. Mogą one posłużyć do stworzenia rekomendowanych środków zapobiegawczych, związanych z budową mieszkań, ich renowacją, użytkowaniem i konserwacją, przyczyniających się do lepszego ogólnego stanu zdrowia – powiedziała dyrektorka działu Zdrowie publiczne, środowiskowe i społeczne uwarunkowania zdrowia w WHO, dr Maria Neira.

Zebranie tych dowodów skutkuje wzrostem motywacji do działania - w tym tygodniu WHO opublikowało pierwszy kompleksowy zbiór globalnych wytycznych dotyczących mieszkalnictwa. O taki dokument  zwróciło się kilka państw członkowskich zainteresowanych lepszym zrozumieniem wspólnych korzyści płynących z budownictwa mieszkalnego wyższej jakości.

Wytyczne WHO dotyczące aspektów zdrowotnych mieszkalnictwa, przedstawione na 15. Międzynarodowej Konferencji na temat Zdrowia w Miastach w Kampali w Ugandzie, dostarczają opartych na dowodach zaleceń promujących zdrowe mieszkalnictwo, a także udowadniają, że ​​względy zdrowia i bezpieczeństwa stanowią podstawę przepisów mieszkaniowych.

Władze krajowe, regionalne i lokalne ustalają ogólne standardy i określają kontekst prawny dla budownictwa mieszkaniowego i jego renowacji - dlatego wytyczne są skierowane do decydentów i podmiotów wdrażających, odpowiedzialnych za politykę i regulacje związane z mieszkalnictwem, środki egzekwowania i inicjowanie współpracy międzysektorowej mającej na celu wsparcie zdrowego mieszkalnictwa od strony rządowej.

Przyjęte przez ekspertów podejście sektorowe zarówno odzwierciedla, jak i wspiera trend uwzględniania wpływu i korzyści zdrowotnych we wszystkich przyjmowanych dokumentach.

- Koncentrując się na pewnym sektorze, zamiast na konkretnym zagrożeniu zdrowotnym, działalności lub strategii, rekomendacje łączą istniejące wytyczne WHO dotyczące kwestii mieszkaniowych z nowymi zaleceniami opartymi na dowodach - tak, aby zapewnić przyjazne dla decydentów wskazówki, pozwalające upewnić się, że względy zdrowotne biorą pod uwagę mieszkalnictwo, energię, rozwój społeczny i politykę rozwoju obszarów miejskich – powiedziała Koordynator działu Zanieczyszczenie Powietrza i Zdrowie Miejskie w WHO, dr Nathalie Röbbel.

Wytyczne pojawiają się w kluczowym momencie w historii - podobnie jak zdolność i chęć myślenia międzysektorowego.

- Nie możemy pozwolić sobie, by w ciągu najbliższych 15 lat inwestycje w infrastrukturę były prowadzone niewłaściwie – powiedziała Martina Otto, przewodnicząca Wydziału Miast UN Environment.

- Obszary kluczowe dla rozwiązania kwestii klimatycznych i problemów z jakością powietrza, a także zapewnienia dobrobytu obywatelom, to systemy energetyczne, mobilność i budownictwo.  Wymagają one długoterminowych inwestycji, które potrwają przez kolejne dziesięciolecia. Musimy mieć pewność że znajdziemy się na ścieżce zrównoważonego rozwoju miejskiego – dodała.

Ocena Martiny Otto poparta jest szczegółowym raportem Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska na temat znaczenia miast efektywnie korzystających z zasobów i mających na celu promowanie zrównoważonego stylu życia.

„Mamy niepowtarzalną okazję do przestawienia procesu urbanizacji na bardziej ekologiczny i sprawiedliwy społecznie tor” napisało na stronie The Weight of Cities, UN Environment.

Poprawa warunków mieszkaniowych może ratować życie i podnosić jego jakość, zmniejszać liczbę zachorowań, zwalczać ubóstwo, pomagać łagodzić zmiany klimatu – wszystko to jest niezbędne do tego, by świat znalazł się na drodze do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju.

W świecie w którym rola miast nieustannie rośnie, sposób, w jaki kreujemy i wykorzystujemy te przestrzenie, ma znaczący wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie.

Tłumaczenie materiału kampanii BreatheLife