UN environment
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Zdj. www.foxnews.com na licencji CC BY-SA 4.0

Zanieczyszczenie powietrza powoduje na świecie 7 milionów zgonów rocznie.

Według kompleksowych badań obciążeń zdrowotnych przeprowadzonych w przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 2016 roku 4,2 miliony osób na świecie umarło w wyniku powikłań zdrowotnych spowodowanych przez atmosferyczne zanieczyszczenie powietrza. Prawie drugie tyle, bo aż 3,8 mln osób zgonów było spowodowane gotowaniem z użyciem nieodpowiednich substancji i technologii.

Ponad 90% zgonów spowodowanych przez zanieczyszczenia powietrza miało miejsce w biednych oraz średnio-bogatych krajach Azji i Afryki.

 - Walkę z zanieczyszczeniami powietrza musimy rozpocząć już  teraz – inaczej nigdy nie zbliżymy się do osiągnięcia celu, jakim jest zrównoważony rozwój. Mimo, iż zanieczyszczenie powietrza zagraża nam wszystkim to wywiera ono największy wpływ na osoby żyjące na skraju ubóstwa. To niedopuszczalne, by ponad 3 miliardy ludzi (w większości kobiety i dzieci) oddychały śmiertelnym w skutkach dymem, powstałym przez użytkowanie nieodpowiedniego opału i pieców w gospodarstwach domowych – powiedział dyrektor generalny WHO, dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Zaangażowanie polityczne w kwestie zdrowotne zwiększa się na całym świecie.  Dotyczy dziś ono głównie monitoringu i analizy jakości powietrza przez władze lokalne. Ponad 4.300 miast w 108 krajach dołączyło do bazy WHO, z czego aż 1.000 na przełomie 2015/2016.  Baza ta  uznawana jest za najbardziej obszerne zestawienie dotyczące zanieczyszczenia powietrza na świecie.  

 - Zastane dane są zatrważające: w wielu metropoliach całego świata dozwolone poziomy zanieczyszczenia powietrza są przekroczone pięciokrotnie, co stanowi poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia – twierdzi dr Maria Neira, dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego, Społecznych i Środowiskowych Uwarunkowań Zdrowotnych w WHO.

Światełko w tunelu

Coraz więcej krajów walczy z zanieczyszczeniem powietrza. Dla przykładu, w Indiach w ciągu 2 lat w gospodarstwach zamieszkiwanych przez 37 milionów kobiet żyjących na skraju ubóstwa podłączono darmową instalację gazową.

Miasto Meksyk zobowiązało się do podwyższenia standardów dotyczących pojazdów samochodowych, w tym do zakazu użycia pojazdów dieslowych do 2025 roku oraz zmiany floty autobusowej na nieemitującą sadzy.

Kluczowe wnioski

- WHO szacuje, iż około 90% osób na świecie oddycha zanieczyszczonym powietrzem.

- Najwyższe stężenia zanieczyszczeń notuje się na Bliskim Wschodzie i w Azji Południowo-Wschodniej. W metropoliach całego świata często się zdarza, iż dozwolone poziomy zanieczyszczenia powietrza są przekroczone pięciokrotnie (w stosunku do poziomów alarmowych, ustalonych przez WHO).

- W Afryce i na Zachodnim Pacyfiku brakuje pomiarów danych określających jakość powietrza.   Pomiary zanieczyszczeń w powietrzu są dostępne w 8 z 47 krajów z tych regionów.

- W Europie istnieje najwięcej miejsc, gdzie dokonuje się pomiarów zanieczyszczeń powietrza. 

- Poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego jest najniższy w krajach o wysokim dochodzie, szczególnie w Europie, obu Amerykach i na Zachodnim Pacyfiku. W miastach w krajach o wysokim dochodzie w Europie zanieczyszczenie powietrza obniżać ma średnią długość życia o około 2–24 miesiące (w zależności od poziomu zanieczyszczenia).

Tłumaczenie materiału kampanii BreatheLife