UN environment
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Zdj. Lewis Hine w domenie publicznej

W roku 2016 roku 600 tysięcy dzieci umarło w wyniku powikłań zdrowotnych spowodowanych oddychaniem zanieczyszczonym powietrzem – to dane  raportu Światowej Organizacji Zdrowia nt. wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie dzieci

Raport ten ukazuje zanieczyszczenie powietrza w otoczeniu zewnętrznym oraz w gospodarstwach domowych i ich wpływ na zdrowie dzieci na świecie (szczególnie w krajach o niskim i średnim PKB). Aż 93% dzieci na świecie poniżej 15. roku życia (1,8 mld) oddycha zanieczyszczonym powietrzem, co naraża je na poważne choroby, a nawet i  śmierć.

Zanieczyszczenia powietrza wpływają na rozwój układu nerwowego, działając negatywnie na rozwój mentalny i motoryczny dzieci. Mogą również powodować astmę i raka u dzieci. Ponadto wśród dzieci narażonych na oddychanie powietrzem o wysokim stężeniu zanieczyszczeń istnieje ryzyko zachorowania na przewlekłe choroby układu krążenia w dorosłym życiu.  Jednym z powodów dlaczego dzieci są bardziej narażone na powikłania zdrowotne spowodowane zanieczyszczonym powietrzem jest fakt, iż oddychają szybciej niż dorośli co sprawia, że ich płuca absorbują więcej zanieczyszczeń. Wiele zanieczyszczeń osiąga maksymalne stężenie tuż przy ziemi – na wysokości wzrostu dzieci.

Według raportu dzieci poniżej 5. roku życia są bardziej podatne na zanieczyszczenia powietrza powstające w gospodarstwach domowych powstałych z użycia zanieczyszczających surowców energetycznych oraz przestarzałych technologii przeznaczonych do gotowania, ogrzewania oraz oświetlenia domu.

Kobiety w ciąży narażone na oddychanie zanieczyszczonym powietrzem mają tendencję do rodzenia wcześniaków, a ich dzieci są lżejsze i mniejsze tuż po urodzeniu.

Kluczowe wnioski

  • Zanieczyszczenia powietrza wpływają na rozwój układu nerwowego, co wpływa negatywnie na rozwój mentalny i motoryczny.
  • Nawet małe ilości zanieczyszczeń powietrza uszkadzają  funkcjonowanie płuc u dzieci.
  • 93% dzieci na świecie poniżej 15. roku życia (1,8 mld, w tym 630 mln dzieci poniżej 5. roku życia) wdycha pył zawieszony PM2,5, którego stężenie w powietrzu przekracza normy WHO.
  • W krajach o niskim i średnim PKB 98% dzieci poniżej 5. roku życia jest narażonych na wdychanie pyłu zawieszonego PM2,5 przekraczającego normy wyznaczone przez WHO. Adekwatnie w krajach o wysokim PKB jedynie 52% dzieci poniżej 5. roku życia jest narażonych na wdychanie pyłu PM2,5 przekraczającego normy   
  • Ponad 40 % światowej populacji (w tym 1 miliard dzieci poniżej 15 lat) jest narażona na wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza, pochodzących głównie z gotowania z użyciem nieodpowiedniego opału i technologii jego spalania.
  • W 2016 roku około 600 tysięcy zgonów wśród dzieci poniżej 15. roku życia było spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza z otoczenia zewnętrznego, jak i powstającego wewnątrz gospodarstw domowych.
  • 50% infekcji układu oddechowego wśród dzieci poniżej 5. roku życia jest spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza z otoczenia zewnętrznego oraz powstającego wewnątrz gospodarstw domowych.

Tłumaczenie materiału kampanii BreatheLife