UN environment
Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Centrum UNEP/GRID-Warszawa, realizujące w Polsce misję Programu ONZ ds. Środowiska, przygotowało niniejszą publikację akcentując powiązania między lokalnymi zanieczyszczeniami powietrza, globalnym kryzysem klimatycznym oraz zdrowiem publicznym.

Kolejna, druga edycja kampanii Zielona Wstążka #DlaPlanety przygotowana została pod hasłem walki z zanieczyszczeniami powietrza. Kampania stanowiła część obchodów Światowego Dnia Środowiska, który w tym roku przebiegał pod hasłem UN Environment: Beat Air Pollution.

Publikacja materiału zbiegła się w czasie z organizacją w Nowym Jorku Szczytu Klimatycznego ONZ, zwołanego na 23 września 2019.

W materiale, obok relacji z dyskusji, jakie odbyły się w czerwcu 2019, znalazły się eksperckie głosy ze strony sektora publicznego i prywatnego oraz instytucji międzynarodowych, a także najciekawsze wątki debat w trakcie międzynarodowego szczytu klimatycznego COP24 (Katowice, grudzień 2018).

Publikacja podsumowuje dotychczasowe działania, realizowane w drugiej edycji kampanii Zielona Wstążka #DlaPlanety – sprawdza również zakres realizacji postulatów poprzedniej edycji, która koncentrowała się na problemie zanieczyszczenia środowiska tworzywami sztucznymi.

Spis treści:

Wstęp

Razem dla Czystego Powietrza

Beat Air Pollution

Komentarze:
Carlos Piñerúa
Dr Paloma Cuchi
Marcin Morawski
Magdalena Betin

Dyskusje: 
„Oddech dla młodych – smog, klimat i odpowiedzialność za przyszłość”
„W drodze po czyste powietrze i lepszy klimat”
COP 24 – idee #DlaPlanety

Kampania #DlaPlanety: 
Miasta
Biznes
Śmierć Palmy

Beat Plastic Pollution 2018

Współpraca #DlaPlanety: Misja Klimat
Partnerstwo SDGs Razem dla Środowiska