UN environment
Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Debata ekspercka, którą zorganizowaliśmy 5 czerwca, była centralnym punktem polskich obchodów tego święta.

Temat debaty nawiązuje do motywu przewodniego tegorocznych, globalnych obchodów – apelu, ogłoszonego w marcu 2019 przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UN Environment), wzywającego do działania przeciwko zanieczyszczaniu powietrza, a tym samym do działań na rzecz ochrony klimatu (#BeatAirPollution). Debata i wydarzenia towarzyszące polskim obchodome są działaniami prowadzonymi w ramach kampanii Zielona wstążka #DlaPlanety. 

Uczestników spotkania przywitali: Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska oraz minister środowiska, Henryk Kowalczyk. Dyrektor Andrzejewska wspomniała o związkach pomiędzy zanieczyszczeniami powietrza i gazami cieplarnianymi, jako efektach naszych niezrównoważonych stylów życia. Wspominajac o światowym zasięgu tegorocznej kampanii podkresliła, że noszona w tym dniu zielona wstążka stała się wyrazem troski o nasze wspólne dobro, zaś uschnięta palma na rondzie de Gaulle'a - symbolem kryzysu klimatycznego, który dzieje się na naszych oczach.

Minister Kowalczyk poświęcił w swoim wystąpieniu szczególną uwagę programowi Czyste Powietrze, który m.in. dzięki finansowaniu działań na rzecz termomodernizacji budynków  powinien w ciągu najbliższych 10 lat przynieść zauważalną poprawę jakości powietrza w Polsce.  Przy okazji zauważył, że efektem ubocznym programu jest edukacja społeczna, skutkująca wzrostem świadomości na temat żródeł zanieczyszczeń i ich kosztów dla zdrowia i środowiska. Przypomniał również, że synergia działań na rzecz ochrony powietrza, klimatu i walki z ubóstwem energetycznym pomoże w efektywny sposób wykorzystywać dostępne środki finansowe.

Perspektywę globalną przedstawił Matthew Billot, Senior Coordinator w UN Environment Science Division. W prezentacji poświęconej ustaleniom raportu GEO-6, Billot przedstawił stanowisko, że o ile przez miliony lat zmiany klimatu spowodowane były czynnikami naturalnymi, o tyle teraz są one powodowane przez człowieka i zmieniają stan środowiska. Wśród poruszanych przez niego tematów znalazło się miejsce na omówienie narzędzi polityki publicznej, umożliwiających walkę ze smogiem i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych. Przekonywał, że dysponując tymi narzędziami, powinnismy dzisiaj dążyć do transformacji tam, gdzie to tylko mozliwe. Mając świadomość wzrostu światowej populacji, powinnismy znależć sposob na żródła energii wolne od spalania paliw kopalnych, na wyżywienie większej liczby ludności i na zrealizowanie postulatu zerowej ilości odpadów.

W panelu uczestniczyli: Anna Król – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie; Matthew Billot; Carlos E. Piñerúa – Przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie; Katarzyna Dulko-Gaszyna – Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju, IKEA Polska; Lech Gałkowski – Dyrektor Departamentu Bankowości Inwestycyjnej, Santander Bank Polska S.A.; Marcin Wróblewski – Naczelnik wydziału w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Urząd m.st. Warszawy,  Wydz. Strategii Zrównoważonego Rozwoju.

Paneliści debaty, prowadzonej przez Irenę Picholę z Deloitte Polska, podkreślali rolę instytucji publicznych, władz lokalnych i biznesu w działaniach dla ludzi i środowiska, podkreślając rolę poszerzania świadomości społecznej o skali stojących przed nami wyzwań, jak i współpracy na rzecz promowania rozwiązań problemów środowiskowych. Wśród nich usłyszeliśmy m.in. o zielonych obligacjach, wspierających finansowanie działań z zakresu efektywności energetycznej, a także o wzroście sprzedaży paneli fotowoltaicznych, montowanych na dachach polskich domów. 

W gronie osób komentujacych dyskusję znaleźli sie: Kamil Mirowski z Grupy Żywiec S.A., Tomasz Kurpiewski z McDonald’s Polska, i Piotr Klimkiewicz z Veolia Energia Polska. Głos zabrała także przedstawicielka młodej generacji – reprezentujaca Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Klara Foryciarz, która przedstawiła dwa główne postulaty młodych aktywistów:

  • odejście od węgla do 2030 roku,
  • wprowadzenie do programu nauczania w szkołach tematyki kryzysu klimatycznego.

Podsumowując spotkanie, Dyrektor Andrzejewska przedstawiła deklarację ustanowienia dla działań Partnerstwa SDGs "Razem dla środowiska" nowego kierunku działań – MISJA: KLIMAT. 

Współorganizatorem debaty było Miasto stołeczne Warszawa.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Bank Światowy, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Przedsiębiorczosci i Technologii, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Partnerami strategicznymi wydarzenia były: IKEA Polska i Santander Bank Polska S.A.; partnerami głównymi: Grupa Żywiec S.A., McDonalds Polska, Fundacja Veolia Polska;

Partnerami: ANTALIS, BASF Polska Sp z o.o., CARREFOUR Polska Sp z o.o., CEC Government Relations, CH ARKADIA, CH MOKOTÓW, CH WROCLAVIA, DELL, DELOITTE Sp. z o.o., Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Jeronimo Martins Polska, PLASTICSEUROPE, SAMSUNG Polska, SMYK, STROER MEDIA, SUEZ Polska Sp. z o.o., SYNTHOS S. A. , SYRENA Communications.

Patronat medialny objęły: Biznes ALERT, Magazyn Miasta, odpowiedzialnybiznes.pl, RMF Classic, Teraz Środowisko, WPROST.