UN environment
Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Pierwsza z dwóch dyskusji, zrealizowanych w ramach startu ogólnopolskiej kampanii Zielona wstążka #DlaPlanety, odbyła się 4 czerwca w Warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK. Rozmowie młodych aktywistów z ekspertami towarzyszyła ożywiona dyskusja publiczności.

Zgromadzonych na dyskusji przywitała dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska, partner dyskusji – UNICEF Polska – a także Leszek Drogosz, reprezentujący Urząd m. st. Warszawy – współorganizatora kampanii.

Zanim głos oddany został osobom młodym oraz reprezentantom administracji publicznej, samorządu oraz świata nauki, Matthew Billot z UN Environment zaprezentował najciekawsze wątki z raportu o stanie globalnego środowiska GEO-6. Szczególną uwagę poświęcił tematom, związanym z wątkiem przewodnim tegorocznego Światowego Dnia Środowiska – zanieczyszczeniem powietrza.

Ekspert przypomniał publiczności, że co roku z powodu niskiej jakości powietrza, którym oddychamy, co roku przedwcześnie umiera nawet 7 milionów ludzi na całym świecie. Wskazał również na priorytetowe działania, służące poprawie jakości powietrza oraz walce ze zmianami klimatu, takie jak poprawa efektywności energetycznej budynków, inwestycje w odnawialne źródła energii czy rozbudowa sieci ciepłowniczych.

Od wiedzy do świadomości

Niezwykle istotnym wątkiem dyskusji panelowej była kwestia poszerzania świadomości społecznej w kwestiach związanych ze środowiskiem. Widoczne to było w wypowiedziach Klary Foryciarz z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, opowiadającej o oddolnych działaniach samokształceniowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej, Krzysztofa Rentflejsza, dzielącego się doświadczeniami ze wypracowywania proklimatycznych rozwiązań przez osoby młode przy okazji szczytu COP24 w Katowicach oraz Krzysztofa Koteli-Ciosa, mówiącego o przenoszeniu Celów Zrównoważonego Rozwoju na poziom rzeczywistości szkolnej na przykładzie stołecznego Liceum Batorego.

Istotnym elementem dyskusji był również wątek dotyczący tego, w czyich rękach tkwi największa odpowiedzialność za kwestie, takie jak smog i klimat. Dzięki obecności Pawła Trzaskowskiego z Najwyższej Izby Kontroli poznaliśmy najciekawsze wątki raportów NIK o zanieczyszczeniu powietrza w Polsce, Roberta Widza – II zastępcy Piaseczna – działania na rzecz walki z tym wyzwaniem (takie jak dopłaty do instalacji fotowoltaicznych) na szczeblu lokalnym, a Jacka Pniewskiego z Uniwersytetu Warszawskiego – sposoby na poszerzanie społecznej wiedzy za pomocą portalu Nauka o klimacie.

Drobne kroki #DlaPlanety

W trakcie dyskusji z publicznością nie zabrakło ciekawych rekomendacji, które mogłyby poszerzyć skalę upowszechnienia rozwiązań prośrdowiskowych. Uczynienie z przyjaznych dla ludzi i środowiska wyborów konsumenckich niejako domyślnych (pod kątem efektywności cenowej i łatwości ich realizacji) opcji było jednym z nich. Innym - promowanie rozwiązań, przynoszących konkretne, pozytywne rezultaty nie tylko długofalowo, ale również tu i teraz.

Jednym z kluczowych działań wydają się zatem zmiany w nawykach konsumenckich – i to w kwestiach tak różnych, jak dieta czy sposoby poruszania się po mieście. Uczestnicy, po zakończeniu spotkania, mogli wykonać pierwszy krok na drodze do tej zmiany, przyklejając do symbolicznej, tekturowej palmy swoje EKOpostanowienia.

Fot. Propsy PR