UN environment
Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Już po raz drugi Grupa Veolia w Polsce i pracownicy jej spółek włączają się w obchody Światowego Dnia Środowiska i kampanię Zielona Wstążka organizowaną przez Centrum UNEP/GRID Warszawa. Przypinając zieloną wstążkę dołączamy do milionów ludzi, którzy zdecydowali się działać #dlaPlanety.  

#1 Redukujemy emisje!

Od 20 lat Veolia wspiera zrównoważony rozwój miast i przemysłu poprzez inwestycje w rozwój technologii, ograniczających emisje przemysłowe i rozwiązania ekologiczne pozwalające na zmniejszanie zużycia surowców i energii. W latach 1997 – 2017 Veolia zainwestowała w Polsce ponad 1 miliard złotych w urządzenia ochrony środowiska w elektrociepłowniach. Dzięki tym inwestycjom została obniżona roczna emisja: pyłu o 97,2%, tlenków siarki - SOx o 94,2% , tlenków azotu - NOx o 69,4%, dwutlenku węgla - CO2 o 38,8% .

Wiemy, że zwlekanie z walką o ochronę klimatu zwiększa nasz dług ekologiczny wobec przyszłych pokoleń, dlatego każdego roku wyznaczamy sobie nowe cele, które będą minimalizować nasz negatywny wpływ na środowisko.  W trosce o lepszą jakość powietrza, podejmujemy także wyzwanie #BeatAirPollution  i zobowiązujemy się ograniczyć do 2023 roku kolejne emisje: pyłu o 30%, tlenków azotu o 25%, tlenków siarki o 15%.

#2 Monitorujemy stan powietrza!

Żeby wiedzieć, z jaką skalą zanieczyszczenia powietrza musimy się zmierzyć, rozpoczęliśmy współpracę z frimą Airly. Projekt, który pilotażowo zdecydowaliśmy się zrealizować w Łodzi, ma na celu pomiary jakości powietrza oraz podnoszenie świadomości mieszkańców o niewidocznym zagrożeniu. Zamontowane w różnych częściach miasta sensory umożliwią lokalizację źródeł problemu i wskażą najbardziej newralgiczne dla niego miejsca.

Zainstalowaliśmy już 7 czujników pomiaru czystości powietrza, a w planach mamy kolejne 13! Dzięki nim mieszkańcy Łodzi będą mogli szybko i łatwo sprawdzać jakość powietrza w swoim otoczeniu, za pośrednictwem strony internetowej: https://airly.eu/map/pl/.

#3  Wybieramy czysty transport

Wiemy, że każda wielka zmiana zaczyna się od małych kroków, dlatego postanowiliśmy zwrócić uwagę naszych pracowników na problem zanieczyszczeń powietrza, który jest konsekwencją ich codziennych wyborów. Aż 60% zanieczyszczeń w dużych miastach pochodzi z transportu drogowego. Będąc częścią tego problemu, możemy w prosty sposób stać się również jego rozwiązaniem.

#BeatAirPollution Challange to inicjatywa, którą zachęcamy naszych pracowników do wyboru ekologicznego transportu w drodze do pracy. Wszystkich, którzy podejmą wyzwanie nagradzamy pożyteczną i pochłaniającym CO2 roślinką.